Naš

Servis

Naš servis usluga prilikom rentanja automobila u potpunosti je usmjeren ka udobnosti i zadovoljstvu naših klijenata. Također, klijent je osiguran u slučaju kvara ima pravo na Hotelski smještaj. Naši klijenti mogu biti sigurni da će dobiti kvalitetno vozilo u izvrsnom stanju, te da će biti pružena brza i profesionalna usluga prilikom rentanja. Zbog toga smo i stekli povjerenje velikog broja zadovoljnih klijenata, a najveća nagrada nam je njihova preporuka našeg servisa drugima.